Become A Donor

Become A Donor
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

(+55) 654 - 545 - 1235

info@zegen.com

Latest Posts

”ASTRA- Centre integratoare și incluzive pentru activități de educație nonformală outdoor în județul Cluj

Crucea Roșie Română Filiala Cluj, în calitate de lider , în parteneriat cu Școala Gimnazială  ,, Gheorghe Șincai” Florești, Școala Gimnazială ,, Mircea Luca “ Băișoara și Școala Gimnazială Iara , a implementat în perioada 24 noiembrie 2022-29 decembrie 2023, proiectul ”ASTRA- Centre integratoare și incluzive pentru activități de educație nonformală outdoor în județul Cluj ID 154795, proiect cofinanțat din Fondul  Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Obiectivul general al proiectului a fost organizarea unui program de educație în sistem outdoor implementat în cele trei școli. Grupul țintă al acestui proiect l-au reprezentat 36 de cadre didactice și 333 de elevi din din cele trei unități de învățământ din mediul rural. Proiectul și-a propus desfășurarea unor activități outdoor pentru elevi, astfel încât problemele cu care se confruntă sistemul școlar din România să se mai rezolve sau să găsească soluții prin care elevii să conștientizeze importanța finalizării studiilor pentru viitorul lor. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.725.389,76 lei din care 1.466.581,31 lei din FEDR, 243.328,73 lei de la Bugetul de Stat și 15.479,73 lei contribuție beneficiar.

”ASTRA – Centre integratoare și incluzive pentru activități de educație nonformală outdoor în județul Cluj”

Obiectivele proiectului au fost atinse iar elevii au participat la activități educative nonformale în sistem outdoor.

Cadrele didactice implicate în proiect au folosit metode noi de educație nonformală și s-au implicat în implementarea acestora pe tot parcursul proiectului.

Experții implicați au fost prezenți pe toată durata derulării proiectului, ducându-și la îndeplinire sarcinile prevăzute în cererea de finanțare.

Proiectul a adus o plus valoare sistemului educațional fiind considerat benefic atât elevilor cât și cadrelor didactice.

Cluj-Napoca,                                                                                  Manager de proiect,

28.12.2023                                                                                     Bratu Simona

Date de contact: manager de proiect Bratu Simona – 0745-589 183

E mail: cluj@crucearosie.ro