Home Stiri Ultimele Stiri Politica de confidențialitate si Politica de Cookies

Politica de confidențialitate si Politica de Cookies

Email Imprimare PDF

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

 1. A.INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CLUJ, procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Filiala noastră are sediul în Cluj-Napoca, str. George Cosbuc, nr. 11, și este înființată în baza Legii nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, având Cod fiscal 10860991.

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii/utilizatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind organizarea și desfășurarea evenimentelor si activitatilor organizate de SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CLUJ.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator sau membru al website-ului SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CLUJ destinat evenimentului www.crrcluj.ro

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CLUJ se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

 1. B.CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a ne putea contacta în vederea transmiterii de informații sau a eventualelor sesizări, pentru înscrierea online la secțiunile competiției Galei sau pentru vot online, vi se vor solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin crearea sau actualizarea contului pe care îl înregistrați prin utilizarea website-ului, precum și prin utilizarea formularului de contact pe care îl regăsiți pe site-ul nostru la secțiunea ”Autentificare”.

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii solicitărilor/sesizărilor dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru, precum și la imposibilitatea de a vă înscrie și/sau vota online în cadrul competiției voluntarilor ce se desfășoară în cadrul evenimentului.

Datele solicitate sunt: numele prenume, numărul de telefon, adresa de e-mailși parola.

 1. C.SCOPURILE PRELUCRĂRII
 • Organizarea evenimentelor, respectiv pentru înscrierea voluntarilor și participarea lor la evenimentul Gala Națională a Voluntarilor Crucii Roșii din România Ediția a II-a 2019, precum și înscriereapersoanelor care vor să interacționeze cu sistemul și să voteze (votanți).
 • Informarea utilizatorilor cu privire la diverse solicitări adresate prin intermediul formularului de contact.
 • Colectarea de informații de la utilizatorii site-ului privind gradul de satisfacție referitor la desfășurarea evenimentului organizat de Crucea Roșie.
 • Informare și promovare activități: pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (poștă, email) a informărilor privind evenimentul și activitatea noastră.
 • În vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportăriprivind modul de funcționare al site-ului sau a preferințelor de consum ale vizitatorilor site-ului.
 • Reclamă și Publicitate: pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (poștă, email, sms) a informărilor privind evenimentele organizate de SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CLUJ.
 1. D.TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

 • Consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de reclamă și publicitate, în cazul în care l-ați furnizat. Aveți posibilitatea de a vă retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare email sau prin transmiterea opțiunii de dezabonare prin intermediul formularului de contact.
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public. Activitatea SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA – FILIALA CLUJ are caracter umanitar și se desfășoară în temeiul Legii nr. 139/1995 Societății Naționale de Cruce Roșie din România. Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea transmiterii solicitărilor dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru, pentru votul online, este realizată exclusiv în vederea asigurării serviciului de relații cu publicul în mod eficient.
 • Interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site. Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 1. E.DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CLUJ prelucrează datele cu caracter personal doar pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate.

În cazul prelucrării datelor în baza consimțământului privind transmiterea de informări, datele vor fi prelucrate până la momentul dezabonării dumneavoastră.

 1. F.TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CLUJ poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității societății noastre prin intermediul site-ului, precum furnizori de servicii IT, ori la solicitarea organelor fiscale sau alte autorități competente de control.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

 1. G.DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CLUJ, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CLUJ și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
 • Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CLUJ rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;
 • Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CLUJ ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CLUJ are

-       acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

-       în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

-       în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

-       în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

-       în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

-       datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CLUJ restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CLUJ către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CLUJ are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CLUJ

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 1. H.CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CLUJ pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri.

 1. I.ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

 1. J.CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la următoarea adresa: Cluj-Napoca, str. George Cosbuc, nr. 11, sau prin e-mail la următoarea adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Politica de administrare a modulelor cookie în cadrul paginii web

În vederea funcționalității optime a prezentului site este necesară utilizarea tehnologiei de tip “cookie”. Această tehnologie permite stocarea unor date în dispozitivul dumneavoastră în momentul în care este accesat un site web printr-o conexiune la internet. Acest tip de informație cookie poate fi considerat un “steguleț” aflat local în dispozitivul dumneavoastră pe care pagina web îl recunoaște și poate optimiza afișarea și funcționalitatea în mod personalizat. Este foarte important de știut că un cookie este un tip de dată digitală complet pasiv și care nu execută sau rulează nici un fel de program software(nu este un virus sau orice alt tip de soft rău intenționat și nu poate accesa informațiile pe care dumneavoastră le stocați în calculator).

Pagina web pe care o deținem va prelucra cookie doar cu acordul dumneavoastră expres. În cazul în care doriți să vă retrageți acordul de a folosi cookie, vă rugăm să efectuați setările necesare în cadrul browserului dumneavoastră; totuși, în acest caz, vă informăm că unele caracteristici prezente în cadrul paginii web nu vor putea funcționa corespunzător.

Acest tip de fișier descris mai sus recunoaște terminalul utilizatorului prezentului site, ajutând ca informația continută la nivel de pagina web să fie prezentată într-un mod cât mai relevant, și cel mai important, adaptat la preferințele utilizatorului. Cookie-urile sunt necesare în vederea asigurării utilizatorilor un serviciu confortabil și o experiență de navigare plăcută.

Această politică de utilizare a modulelor cookie este în acord cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii privind drepturile dumneavoastră, accesați politica de confidențialitate (!!! link aici catre pagina de politici de confidentialitate)

Câteva exemple relevante în vederea folosirii de cookie:

-       Prezentarea de conținut și servicii relevante utilizatorului

-       Colectarea de informații anonime (cum ar fi câți utilizatori au vizitat site-ul și care sunt paginile de interes) în vederea generării de rapoarte necesare îmbunătățirii paginii web

-       Sunt foarte practice în a reține setările dumneavoastră la nivel de site (cum ar fi limba site-ului, sau alte personalizări unice)

-       Poate controla manipularea resurselor în vederea optimizării vitezei de încărcare a paginii web

-       Reținerea datelor de înregistrare pe o pagina web se face tot datorită setărilor de tip cookie

Datele de tip cookie se împart în mai multe categorii, după cum urmează:

-       După perioada de viață: cookie de sesiune și cookie fix

-       După scopul folosirii: cookie esențial sau strict necesar, cookie de performanță, cookie de funcționalitate, cookie de targetare

În cadrul acestui site sunt folosite mai multe categorii din cele enumerate mai sus. Pentru o înțelegere mai bună a acestor tipuri de date consultați următoarele explicații:

-       Cookie de sesiune reprezintă acele tipuri de date digitale care este activ doar atâta timp cât dumneavoastră folosiți pagina web

-       Cookie permanent reprezintă acele tipuri de date digitale care este stocat în dispozitivul dumneavoastră până în momentul ștergerii manuale din setările browserului.

-       Cookie esențial reprezintă acele tipuri de date digitale care garantează funcționarea site-ului

-       Cookie de performanță reprezintă acele tipuri de date digitale care furnizează informațtii și statistici despre performanța site-ului, ca de exemplu: numărul vizitelor zilnice sau unice, sursele de trafic, samd

-       Cookie de funcționalitate reprezintă acele tipuri de date digitale care memorează setările utilizatorului pe care acesta le face în ceea ce privește pagina web (de exemplu limba de afișare sau dimensiunea fontului) și au ca scop oferirea de exeriențe cât mai personalizate

-       Cookie de targetare reprezintă acele tipuri de date digitale care sunt folosite în vederea oferirii de publicitate preferențială sau în cazul legăturilor cu anumite platforme de tip social. Este bine de știut că, în cazul dezactivării sau a refuzării acestui tip de cookie nu blocați publicitatea la nivelul site-ului și doar blocați furnizarea de publicitate care ține cont de preferintele și interesele dumneavoastră.

Pentru o mai bună înțelegerea a modulelor cookie folosite de acest site puteți consulta tabelul de modulele cookie active în cadrul acestei pagini web. (!!! link aici către o pagina web în care sunt trecute în forma tabelară modulele cookie folosite – ca de exemplu google analytics, googlemaps, s.a.m.d.)

Toate tipurile de cookie prezentate anterior por fi completate de așa-zisele “third- part cookies” sau cookie ce aparțin companiilor partenere terțe.

Datele de tip personal care sunt preluate în momentul folosirii tehnologiei de tip cookie sunt criptate în vederea blocării accesului neautorizat la ele; cu toate acestea menționăm că datele cu caracter personal, cum ar fi numele sau detaliile bancare, nu au scopul folosirii modulelor cookie.

În cazul în care aveți orice fel de întrebări referitoare la protecția datelor cu caracter personal, politica de cookie sau orice informație de pe pagina noastră web, nu ezitați să ne contactați. (!!! link aici către pagina de contact a administratorului site-ului)

 

baza pregatire valea ierii crucea rosie cluj

baza pregatire valea ierii crucea rosie cluj

Doneaza pentru centrul de prim ajutor

doneaza 20% din impozitul pe profit datorat

Ultimele Comunicate de Presă

Membru


Ultimele Actiuni

Telefon Unic de Urgenta

Galerie Foto

megasesso